Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
Főoldal

Itt megtalálod azt az elemzés-formát, ami leginkább illeszkedik ahhoz az élethelyzethez vagy nehézséghez, amiben elakadtál.

Általános tájékoztató a horoszkóprendeléshez ........................................................................................................................Asztrológus hitvallásom

Szolár (születésnapi) horoszkóp

Személyiség horoszkóp


A Teljes személyiségi elemzés leglényegesebb vonása, hogy ebből kiderül, hogy a szülött MIRE született és MIVÉ lehet. Ebből a centrumból ered a többi, személyes tulajdonság és jellemvonás, amit részletesen is kifejtek.
Ismertetésre kerül továbbá a családmodell, amibe a szülött született, a szülőkhöz és ennek kapcsán a különböző archetípusokhoz való viszonyulása; betegséghajlamait és ezek megelőzési tendenciáját ismertetem; párválasztási, azaz az “ideális társ” megtalálásához adok útmutatást; a szülött legmegfelelőbb hivatásának a megtalálását segítem a lehető legjobb hivatás-indikációk megnevezésével; a tehetségek, tanulási és fejlődési tendenciákat ismertetem valamint egy energiaáramlást is tartalmaz a személyes elemzés.

Ár: 19.000 Ft.

Megrendelem

Egészség-horoszkóp

Egészség-horoszkóp

Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt ebben a horoszkópban az egészséggel kapcsolatos problémák, betegséghajlamok körbejárásával, a lehetséges okok megtalálásával, a betegségekből való gyógyulásra fókuszálunk. Az összes betegségi hajlamot megnevezem, és mindegyik hajlamnál kitérek a lehetséges okokra és a megelőzésre, a már kialakult betegségnél a lehetséges mentalitásbeli változásokra, amelyek által helyreállítható az Egészség. Ily módon a betegségek megelőzhetőek, a betegségek gyógyulásba fordíthatóak, az EGÉSZség megvalósítható!

 

 

Ár: 6.500 Ft.

Megrendelem

Életfeladat

Életfeladat

A visszatérő nehézségeknek karmikus okai vannak, azért jönnek nehéz élethelyzetek, hogy ráébresszenek a megoldásra, a helyes útra tereljenek bennünket. A karmikus meghatározottságok által az adott személy szembesülhet azzal, hogy mi az a szellemi Forrásként megjelölt őszavar, ami teremtésprovokációval bírt az ő születése kapcsán. Feltárásra kerülnek az anyai ágon öröklődő szellemi sors-programok, valamint ebből adódóan az Életfeladat is kiolvasható a szülött asztrogrammjából. Ezek olyan mély-tudattalan információval tájékoztatnak, amelyek által láthatóvá válik az a szellemi irány, amely megvalósítása esetén cserébe egészséget, teljességet, harmonikus életet élhet.

 

Ár: 7.600 Ft.

Megrendelem

Család horoszkóp

Család horoszkóp

Ebben az elemzésben a megadott személyek egymáshoz való viszonyához adok útmutatót. A megadott családban előforduló összes gyerek egymáshoz és szüleikhez való viszonyulása kerül meghatározásra, a nehezebb kérdéskörök megnevezésével, és a problémák megoldására adok nevelési javaslatokat, amelyek a szülöttek személyes vonásaihoz igazodóak. Minden egyes családtag személyiségi fejlődési irányát megnevezem, különösen fontos és hangsúlyos az anya és apa szempontjából, hogy a családba érkezett gyerekek segítségével személyes fejlődésüket meg tudják valósítani. Ez már önmagában hatással van a gyerekeik egészségi és fejlődési pályájára. Ez nem tartalmaz azonban szinesztriát az anya és apa között.


Ár: 9.000 Ft.

Megrendelem

Társ horoszkóp

Életfeladat

Ebben a horoszkópban a szülött önmaga neméhez és az ellenkező nemhez való viszonyát és annak jellemzőit határozom meg(1), tartós élettársi kapcsolatra(házasságra) a személyiségéhez leginkább alkalmas ellenkező nemű személy jellemző tulajdonságait ismertetem(2), továbbá  azt a mentalitást, amit önmaga számára a társa segítségével Igazából meg kell valósítania(3) (függetlenül attól, hogy ki az ő társa). A szülött személyi fejlődési irányát is ismertetem, ill. ellen-indikációkat is megfogalmazok a társra vonatkozóan (“olyan személlyel inkább ne vállaljon sorsközösséget, tartós házasságot, akinek a jellemzői.......”). Ez nem tartalmaz egy másik féllel való összevetést (erre  a szinesztrián belül van lehetőség).

Ár: 6.500 Ft.

Megrendelem

Összevetés

Összevetés

Ebben az elemzésben két személy személyiségi összevetéséről készítek elemzést, ami tartalmazza a szülöttek egymást segítő és akadályozó motivációit, és ezt meghaladó szellemi mintázatokat. Ez személyiségi és nembeli minőségek elemzésre is kitér az életterületek harmonizációjával együtt, valamint a két személy személyiségi fejlődési tendenciáit ismeri meg ebből az összevetésből a megrendelő személy.


Ár: 13.000 Ft.

Megrendelem

Hivatás, karrier horoszkóp

Hivatás, karrier

Ebben a horoszkópban a szülött azon minőségeire mutatok rá, amelyek segítségével a neki legmegfelelőbb szakmát és hivatást tudja választani. Megnevezem a szülött személyiségi és értékteremtő adottságait, a munkastílusát, ambícióit, motivációit, és azokat a foglalkozási indikációkat, amelyekre a legalkalmasabb. Így célzottá válik a munkakeresés, valamint az ennek megfelelő tanulás, szakképzés, tehetséggondozás.

Ár: 6.500 Ft.

Megrendelem

Tanulási képesség

Tanulási képesség

Ebben a horoszkópban a szülött tanulási jellemzőiről készítek személyes elemzést. Ebből kiderülnek a lehetséges adottságok, tehetségek, illetve indikációk a tehetség kifejlesztéséhez. Meghatározom a megfelelő tanulási formát, illetve  személyiségi fejlődési irányt ami a szülött esetében  a legoptimálisabb. Idetatoznak a gyerekek nevelésével kapcsolatos javaslatok is, ami gyerek optimális fejlődését teszi lehetővé.


Ár:6.500 Ft.

Megrendelem

Szolár (születésnapi) horoszkóp

Szolár (születésnapi) horoszkóp

Ez a fajta horoszkóp a szülött születésnapjától induló egy évre ad információkat az ő személyes útjáról.  Megmutatja milyen életterületek kerülnek előtérbe abban az évben, milyen energia-minőségekkel foglalkozik abban az időszakban, milyen harmonizációs törekvésekkel kell szembenézzen. Nem tartalmaz jóslásokat és időszakokat/időpontokat sem valaminek a bekövetkeztéhez!

Ár: 6.500 Ft.

Megrendelem

Család teljes horoszkóp

Család teljes horoszkóp

A család összes tagjára vonatkozó teljes személyes elemzést tartalmazza,  ennek leírása egy személyre a “Teljes személyiség-horoszkóp” leírásnál található.
Ár: 63.000 Ft.

Megrendelem