A Bika erőtere

A Bika erőtere

Minősége szerint szilárd, elemi csoportosítás szerint föld jegy, évszak szerint tavaszi, negatív jegy.
Uralkodó bolygója: Vénusz
Időszaka: ápr.21.- máj.21bika

Kép forrása: hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Tóbiás_Klára_alvilági_bika_(800x785).jpg


A Bika spirituális erőtere a fizikai létezéshez és a fizikai létben való megállapodáshoz szükségszerű állapotok, körülmények és  megteremtési-létrehozási folyamatokat jelképezi. Ezek a táplálék, a hajlék és szexuális kapcsolatok harmonikus folytonosságát hivatottak biztosítani. Az előző jegyben a Lélek már megvívta a harcot, ebben az erőtérben megszilárdítani szeretné a már kiküzdött eredményeket.

A görög mitológia szerinti történet:
“Europa gyönyörű lánya volt a Tyrén királynak Agenornak. Zeusz meglátta Europát, amint virágokat szedett a tengerparton és szerelemre lobbant iránta. Átváltozott egy gyönyörű fehér bikává és lement a tengerpartra. A bika kecsesen odament Europa elé és a lábaihoz térdelt. A bika megjelenése és mozgása olyan szelíd volt, hogy Europa a bika nyakát virágokkal díszítette, és felült a hátára. Ekkor a bika hirtelen átrohant a tengeren, elrabolva Europát. A bika csak akkor fedte fel magát, amikor Kréta szigetére értek. Zeusz ekkor ledobta a bika alakját és emberi alakot öltött, majd magáévá tette Europát egy ciprus fa alatt. Így lett Europa kréta első királynéja és szült Zeusznak három fiút. Végül Zeusz a szerelmük emlékére a bika alakját feltette az égre.”(http://www.gae.hu/mitologia/Taurus/Taurus.htm)
A Vénuszt a köznyelvben Esthajnalcsillagként ismerünk.
Ebben az erőtérben energiák állnak rendelkezésre, hogy birtokba vegyük és körülhatároljuk mindazt, ami a kos-erőterében elérhetővé vált. Dagobert bácsi hatalmas pénztárolókat épített “ennek jegyében”, amelyben összegyűjtötte a vagyonát, biztonságba helyezte majd lényegében önmagában is felhalmozva érezte az aranyat. Ebből kiindulva határozza meg önmagát. Így minden, amit összegyűjtök, minden kerítés amelyet a birtokom köré húzok, minden fal egyrészt próbálkozás a határaim biztosítására, másrészt az önértékem emelkedését szolgálja. Nem csak az anyagra vonatkozik ez a “gyűjtési mánia”, ez lehet bármi amitől az önérték növekedését várja az ember, a látható anyagiak csak egy aspektusát mutatják. Ez az energia megköveteli, hogy: Birtokolj és őrizd meg, helyezd biztonságba a vagyonodat!
A veszély, ami kódolva van, abban áll, hogy bármekkora a “birtok”, továbbra is hajtja a kényszer, hogy vagyonát növelje, biztonságát fokozza, önértékét növelje. Ha ez nem sikerül, rögtön értékválságba kerül.
A Bika erőtérben a tevékenység elcsöndesül, de állandóbbá, tartósabbá minősül. Az Én érdeke és jelentősége itt megnövekszik, befelé, és önmaga felé fordul. Még nem hatolt bele az Én mélységeibe, önös és természetes határig (?) önző. Nem akar vezetni és kezdeményezni, az ismeretlen messzeségeket sem keresi, sőt állandósságra törekszik. Nem keres új, járatlan utakat, otthon érzi jól magát. Az anyag érdekli és megtalálja benne azt, ami önérdekét szolgálja. Arra törekszik, hogy a maga körében mindent alávessen az anyagi  és földies értékek szolgálatának. Termel és a termelt javakat szereti elraktározni. Nem vezetik magas  eszményi elgondolások, mindent gyakorliatasan és egyszerűen fog fel. Pragmatikus, materialista gondolkodású. A szó szoros értelmében jól megveti a lábát a földön, mindent ami a gyarapodást, termelést és létrehozást szolgálja, azt támogatja. Családot alapít, utódokról gondoskodik, biztosítja az anyagi javakat a családja számára, de szeret jól is élni, s ezt elsősorban az étellel, itallal biztosítja.A bizonytalanság elviselhetetlen számára, de megbízható, híven megtartja amit megígért, amire büszke is. Mindenféle energiát beszippant, összegyűjt, megköt és tárol. Ezért tűnik lomhának, nehézkesnek, mert az energiák elakadnak.

Ha a Kos jegyében az úttörőről beszéltünk, aki tágítani akarja a határokat, a vadászról;a  Bika  jegyében a táborvezető mentalitását fedezhetjük fel.
bikaA Bika erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Ha a sárkányfarok helyezkedik itt el, az életben igencsak megnyilvánuló negatív bika-tulajdonságokat figyelhetjük meg, olyannyira, mintha a tulajdonosnak a napjegye lenne ebben az erőtérben. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok  ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a bika-tulajdonságok. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik,  a fent említett bika-tulajdonságokkal rendelkezik.
A Bika jegyében kezdődő Ház (életterület) az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Vénusz elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).
A második ház (életterület) tartozik a Bika hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind Bika minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog Bika principiummal.
A Bika principiuma a világban is jelen van, a világ eseményei kapcsán is szembejön velünk. A mostani válság is ehhez a jelhez kapcsolódik, értékválságban van az emberiség egésze. Természetesen futkároznak sikeres, befutott, kapzsi, irigy és mohó emberek is, de szembejön velünk ez a legáltalánosabb  siránkozások, panaszkodások formájában is.
A Bika-principium hordozói: háziállatok, szelíd ölebek, háziasított növények mint a burgonya, alma, murok, a nemesített rózsa, a tönkölybúza, a 6-os szám, a hét napjai közül a péntek, a réz, a rózsaszín és a világoszöld. Bika ország Írország, Svájc, Svédország, Cyprus, Lengyelország, Irán, Bika-városok: Dublin, Zürich, Palermo, Mantova, Parma, Leipzig.
A test síkján ide tarozik a nyak, garat, a torok, a hangszálak, mandulák, pajzsmirigy, hangszálak, gége és ehhez tartozó betegségek. Akkor alakul ki torokgyulladás, ha nem mondjuk ki azt, amit szeretnénk (pl. a főnöknek, gyerek a tanárnak). Ehhez a területhez tartozik a fizikai test annak minden részével. Az energiatest (Kos) és a fizikai test (Bika) egymásba olvad és egységet alkot.
A napjegyek a test síkján a test egyes részeit jelentik, a bolygók a szerveket.
A hivatás síkján ide tartozik az öncélú pénzszerzéssel kapcsolatos banki hivatalnokoskodás, a vendéglátás, a földművesség, pásztorkodás. A Bikában a Vénusz formálóereje a képzőművészetben is megnyilvánulhat, ösztönzést érez az anyagban való kifejezésre. A tánc és az ének is bika jellegű tevékenységek.

A Bika megtartó erejét a skorpió elengedésével lehet kiegyenlíteni. Ha jól tudjuk működtetni e két energetikát az éber tudatos teremtést tudjuk megvalósítani azzal, hogy vágyainkat felismerve, egyetemessé alakítva rábízzuk a sorsra, hogy megadja nekünk azt, amit szeretnénk, de el is tudjuk engedni. Arra a Sorsra bízva, ami nem egyéb mint saját világunk.

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dr.Dubravszky László-Dr.Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

http://www.gae.hu/mitologia/Taurus/Taurus.htm)

http://hu.wikipedia.org:

http://www.stelliumpress.hu.